Wifi

Er is gratis Wifi beschikbaar.

Als je lid bent van de bibliotheek kan je vanuit een mobiel apparaat iets afdrukken. Dan meld je je aan met je login van de publiekspc’s.