Uitleenvoorwaarden e-reader

Algemene voorwaarden

 1. Om een e-reader te ontlenen moet je lid zijn van bibliotheek Merchtem.
 2. Om een e-reader te ontlenen moet je minstens 18 jaar zijn.
 3. De lener ondertekent een kopie van dit uitleenreglement bij elke uitlening van een e-reader. De lener krijgt een kopie van dit uitleenreglement. Bij een eerste uitlening krijgt de lener door een bibliotheekmedewerker uitleg over de werking van de e-reader.

Uitleenprocedure

 1. De e-reader en e-boeken kunnen enkel ontleend worden na aanvraag via het formulier op de webcatalogus van de bibliotheek. De verwerkingstijd van de reservatie bedraagt minimum 1 werkdag. De lener wordt verwittigd wanneer het gereserveerde toestel klaar staat. Het toestel moet binnen de week worden opgehaald, anders vervalt de reservatie.
 2. Er kunnen max. 5 e-boeken per e-reader ontleend worden.
 3. Er kan slechts 1 e-reader per lener ontleend worden.
 4. Voor het reserveren van een e-reader betaal je de gewone reservatiekost van 0,80 euro. Het lenen van e-boeken is gratis. De lener kan enkel e-boeken ontlenen op een e-reader van de bibliotheek.
 5. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Deze periode kan niet verlengd worden.
 6. De e-reader wordt uitgeleend in een beschermhoes met een handleiding en het uitleenreglement. Handleiding en beschermhoes moeten terug ingeleverd worden samen met de e-reader.
 7. Het kopiëren, verwijderen en toevoegen van e-boeken is niet toegestaan.
 8. De lener ontvangt de e-reader opgeladen en in goede staat.
 9. Het uitlenen door de lener van de e-reader aan derden is niet toegestaan.
 10. Binnenbrengen kan enkel aan de balie, niet via de inleverbus.
 11. Bij het overschrijden van de uitleentermijn worden vanaf de eerste dag volgende kosten aangerekend: 0,10 euro per e-reader per dag en 0,10 euro per e-boek per dag.
 12. Bij verlies of schade van de e-reader wordt het volledige aankoopbedrag van deze materialen (e-reader, e-boeken en beschermhoesje) aan de lener aangerekend.
 13. De bibliotheekmedewerker ontvangt de e-reader onder voorbehoud van niet-zichtbare schade aan het toestel.
 14. Voor elke inbreuk op dit uitleenreglement kan aan de lener een financiële tegemoetkoming worden gevraagd.
 15. De lener verbindt zich ertoe dit reglement na te leven.

De bibliothecaris,
Hilde Van den Eede

Dit reglement gaat van kracht op 10 december 2017.
Goedgekeurd door het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Merchtem op 22 juni 2017.